Kutanthauzira kwa maloto okhudza kugwira nsomba kwa munthu